Over ons

Bijzondere Burger in vogelvlucht

Bijzondere Burger in vogelvlucht

De cursus ‘Bijzondere Burger’ is geschikt voor leerlingen van het VSO en zorgcliënten *, vanaf 16 jaar. Aan de hand van 7 modules kunnen de deelnemende scholen aan de slag met de thema’s ‘Meedoen’, ‘Inspraak’ en ‘Democratie’. Onderstaande doelen zijn opgesteld i.s.m. CED-Groep Rotterdam en kunnen helpend zijn in het kader van het curriculum Burgerschap.

* Omwille van de leesbaarheid zijn de handleidingen geschreven vanuit de schoolcontext.
Maar ‘school’, ‘docent’ en ‘leerling’ kan ook gelezen worden als ‘instelling’, ‘begeleider’ en ‘cliënt’.
Maak je keuze

Doelen

Denk Mee, Doe mee

Democratie
 • weet dat in een democratie iedereen mag zeggen wat hij wil
 • weet op welke processen in de school/organisatie inspraak mogelijk is
 • vindt het de moeite waard om invloed te hebben op die besluitvormig
 • vormt een mening over die onderwerpen en deelt die
Burgerschap
 • toont interesse en respect voor de meningen van anderen
 • bedenkt argumenten voor en tegen eigen en andermans standpunten
Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • uit zijn gedachten en gevoelens op een constructieve manier
 • kan omgaan met een meerderheidsbesluit dat afwijkt van eigen voorkeur

Heel Nederland kiest

Democratie
 • weet dat democratie ruimte biedt om invloed uit te oefenen op het beleid
 • begrijpt de principes van de meeste stemmen gelden en concessies doen
 • kan uitleggen waarom het belangrijk is dat iedereen zijn stem uitbrengt
 • weet hoe de democratie op 4 bestuurlijke niveaus georganiseerd is
 • weet met welke vraagstukken elk niveau zich bezighoudt
 • begrijpt hoe indirecte invloed werkt (je kiest een partij die jouw belangen behartigt)
 • kan de politieke hoofdkleuren benoemen en de grote partijen daarop indelen
 • kan zijn of haar stem volgens de voorschriften uitbrengen
Burgerschap
 • heeft een mening over Nederland als thuisland
 • vormt zich een mening over een aantal maatschappelijke vraagstukken
 • stelt zich open voor andere meningen en kan daarover in gesprek gaan
Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • kan luisteren, (door)vragen, uitleggen wat hij/zij zelf wil en compromissen sluiten
 • accepteert het als de eigen wensen op een democratische manier niet ingewilligd worden

Stichting STRAS, de CED-Groep en KO nieuwsgierige interactie hebben in samen­werking met VSO-scholen, jobcoach- en zorgorganisaties 24 e-learning werkvormen ontwikkeld in aanvulling op de cursus. De cursus Bijzondere Burger Digitaal sluit naadloos aan bij het Speciaal Onderwijs en de zorg.

Via deze gratis website, die landelijke bekendheid voor het programma genereert, kunnen deelnemers computeropdrachten uitvoeren en leren ze ondertussen digitale vaardigheden.

Meer informatie: www.stras.nl/cursussen/bijzondere-burger

STRAS blijft actief - powered by ASVZ!

STRAS is een mooie organisatie die er alles aan doet om mensen met een verstandelijke beperking daadwerkelijk in de maatschappij mee te laten doen. STRAS ontwikkelt programma’s, organiseert trainingen en doet nog veel meer. STRAS wil meer mensen laten profiteren van haar ideeën, werkwijze en programma’s. In December 2022 zijn we gefuseerd met ASVZ, een zorgorganisatie die veel cliënten heeft die tot de doelgroep van STRAS behoren. Door deze samenwerking kunnen we elkaars activiteiten versterken!

  ASVZ : Mogelijkheden in beperkingen

Hoe werkt het?

Bijzondere Burger Digitaal

De training Bijzondere Burger helpt mensen met een verstandelijke beperking om inzicht te krijgen in de democratie. Aan de hand van 7 modules kunnen zij aan de slag met de thema’s ‘meedoen’, ‘inspraak’ en ‘democratie’.

 • In de 3 modules DENK MEE, DOE MEE maken ze plannen (draaiboeken) voor concrete acties binnen de eigen school of instelling of daarbuiten.
 • In de 4 modules HEEL NEDERLAND KIEST bereiden ze zich voor op de verkiezingen.

Inhoud van de modules

Er zijn digitale opdrachten voor 7 thema’s. Elk thema heeft dezelfde opbouw met 4 opdrachten. Is het antwoord niet goed, dan is dat geen probleem; de deelnemers kunnen proberen tot het antwoord goed is.

De deelnemers krijgen een digitale badge als zij alle vragen goed hebben beantwoord. Ze mogen het net zo vaak proberen als dat nodig is.

Bekijk hieronder welke trainingen er nog meer zijn.

Deelnemende scholen

De volgende scholen gingen je voor ...

Wat is er nog meer?

Bekijk hieronder ook eens de modules van 'Bijzondere Buurtgenoten',
uit de serie zelfredzaamheidstrainingen van STRAS
voor mensen met een verstandelijke beperking.

Modules Bijzondere Buurtgenoten